Pieteikums

Underground pipeline

Pazemes cauruļvads

Irrigation System

Apūdeņošanas sistēma

Water Supply System

Ūdens apgādes sistēma

Equipment supplies

Aprīkojuma piederumi